Představení vedení společnosti


Pavel Kubička

Pavel Kubička získal magisterský titul z Molekulární biologie a genetiky na PřF UK v Praze a MBA z Rochester Institute of Technology. Před příchodem do MONETA Leasing (dříve GE Money Leasing) pracoval jako konzultant ve společnosti McKinsey & Company a následně působil na pozicích ředitel Segmentového a  produktového řízení v UniCredit Bank a.s. a ředitel Corporate Development v Raiffeisenbank a.s. 1. 4. 2016 se stal jednatelem MONETA Leasing (dříve GE Money Leasing) zodpovědným za vedení společnosti.

Foto ke stažení (4,19 MB)  

 
 

Michal Baštář

Michal Baštář vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Do společnosti MONETA Leasing (dříve GE Money Leasing) přešel z komerčního bankovnictví MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank), kde úspěšně zastával pozici ředitele odpovědného za strategii komerčního bankovnictví, rozvoj a řízení sektorů, rozvoj obchodních příležitostí a marketing. Rozsáhlé zkušenosti nasbíral také ve svých předchozích pozicích ve společnostech KPMG Česká republika, s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., kde se věnoval poradenství v oblasti finančního sektoru. Ve společnosti MONETA Leasing (dříve GE Money Leasing) zastává pozici jednatele zodpovědného za obchod.

Foto ke stažení (7,53 MB)  

 

 

Radek Stark

Radek Stark má dlouholeté zkušenosti ve finančním sektoru, ve kterém působí od roku 1993, kdy nastoupil na pobočku Komerční banky, a.s. v Rakovníku. Na pobočce banky začínal jako úvěrový pracovník zodpovědný za obsluhu malých a středních podnikatelů. Další zkušenosti získal na centrále Komerční banky jako finanční analytik, vedoucí odboru pro metodiku a úvěrové produkty a odboru pro strategii vůči významným ekonomicky spjatým subjektům. Vedl oddělení pro monitoring a tvorbu opravných položek nejvýznamnějších úvěrových angažovaností Komerční banky. Od roku 2002 do roku 2008 řídil odbor schvalování úvěrových obchodů pro oblast Praha a Střední Čechy. Od roku 2009 do roku 2016 se v Raiffeisenbank a.s. věnoval v rámci útvaru workout vymáhání rizikových pohledávek a problémových úvěrů a následně řídil oddělení vymáhání a restrukturalizace korporátních úvěrů. Radek Stark byl jmenován v únoru 2016 jednatelem společnosti MONETA Leasing (dříve GE Money Leasing) zodpovědným za řízení kreditních rizik. 

Foto ke stažení (6,24 MB)