Praktické informace po podpisu úvěrové nebo leasingové smlouvy

Technický průkaz

 1. Před registrací vozidla je v případě ojetého vozidla povinná evidenční kontrola na Stanici technické kontroly (ověření pravosti identifikačních znaků - VIN).
 2. Pro registraci na registračním místě s sebou vezměte:
  - Vyplněné formuláře k registraci vozidla (přihláška k registraci žádost o zápis změn údajů)
  - Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - zelenou kartu
  - Protokol o evidenční kontrole vozidla
  - Velký technický průkaz
  - Osvědčení o registraci vozidla (v případě ojetého vozu)
 3. Do technického průkazu nechte provést zápis vlastníka a provozovatele vozidla v souladu se smlouvou o úvěru/leasingu (vlastník společnost MONETA Leasing, s. r. o., IČ 60751606, provozovatel Vaše jméno/název společnosti a Vaše IČ (RČ jen jedná-li se o smlouvu se spotřebitelem) uvedené ve smlouvě o úvěru/leasingu). Pro provedení výše uvedené registrace budete potřebovat plnou moc od společnosti MONETA Leasing, s.r.o. Tato plná moc na Vás čeká v datové schránce příslušného úřadu obce s rozšířenou působností, který jste uvedl před podpisem smlouvy.
 4. Po provedení registrace zašlete technický průkaz nejpozději do 10 dnů od předání předmětu leasingu / do 10 dnů ode dne poskytnutí peněžních prostředků (čerpání úvěru) dle úvěrové smlouvy na adresu: MONETA Leasing, s. r. o., oddělení TP, Na Rovince 871, 720 00 Ostrava.

Technický průkaz vozidla je po dobu trvání smlouvy o úvěru/leasingu uložen u společnosti MONETA Leasing, s.r.o.; obdržíte jej po splacení úvěrové/leasingové smlouvy. V případě potřeby (např. za účelem provedení STK) Vám bude dle sjednaných podmínek na základě emailové žádosti zaslán do 5 pracovních dnů na korespondenční adresu uvedenou ve smlouvě.

V případě nedodání technického průkazu ve výše uvedené lhůtě mohou být vyvozeny důsledky v souladu se smlouvou o úvěru/leasingu.

Platby úvěrových/Leasingových splátek

VÝHRADNĚ prostřednictvím příkazu k úhradě nebo vkladem hotovosti v bance s uvedením správného variabilního symbolu. Úhrada poštovní poukázkou nebude akceptována.

Datem splatnosti se rozumí den, kdy je částka připsána na účet MONETA Leasing, s.r.o.; doporučujeme proto zadat příkaz k úhradě bance 5 dnů před datem splatnosti, které je uvedeno ve splátkovém kalendáři, příp. na faktuře.

Úvěr

Datum splatnosti a částka k úhradě: jsou uvedeny ve smlouvě o úvěru a splátkovém kalendáři.

Leasing

Datum splatnosti a částka k úhradě: jsou uvedeny v leasingové smlouvě a splátkovém kalendáři, příp. na faktuře.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte:
ZÁKAZNICKÁ LINKA
po-pá od 8:00 do 16:30
tel.: 224 444 999

MONETA LEASING, S.R.O. ZÁKAZNICKÝ SERVIS
info@monetaleasing.cz

MONETA Leasing, s.r.o. | Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4 - Michle | IČO 60751606 | Zapsáno v OR v Praze v odd. C, vl. 322797 | tel.: +420 224 444 999 www.monetaleasing.cz