Financování strojů a

zařízení

Financování strojů a zařízení

Poskytujeme leasing i úvěr na pořízení obráběcích a tvářecích strojů, technologických linek, zařízení na zpracování plastů, strojů pro polygrafický průmysl a dalších strojů z různých oborů. Díky úzké spolupráci s významnými dodavateli můžeme klientům pomoci s řešením a pochopením problematiky spojené s importem a instalací technologií, školením i zkušebním provozem.


Proč leasing strojů a zařízení od MONETA Leasing

 • Zajistíme úvěr nebo leasing strojů pro výrobu, technologických linek, zařízení na zpracování plastů, strojů pro polygrafický průmysl a dalších strojů z různých oborů, včetně menších předmětů s nižší pořizovací hodnotou.
 • Nabízíme financování nových i užitých předmětů.
 • Smlouvu lze uzavřít na dobu 12–72 měsíců s akontací již od 0 %.
 • Možnost délky splácení již od 36 měsíců, zbývající splátky v symbolické výši.
 • Splácet můžete v CZK i EUR.
 • Individuální přístup a financování na míru.
 • Nerovnoměrné a mimořádné splátky v rámci splátkového kalendáře.
 • Úvěrové financování u dotačních projektů na rozvoj, inovace, technologie či jiné.
 • Možnost financování i na bázi plovoucí úrokové sazby.
 • Možnost pojištění předmětu za výhodných podmínek.
 • Akceptujeme individuálně sjednané pojištění.
 • Při pořízení nového stroje možnost blokace výhodného kurzu na delší dobu.
 • Možnost zpětné formy financování.


Víme, že pořízení nového stroje je spojené s velkým objemem vedlejších finančních nákladů, máme pro Vás ale řešení:

 • při složení akontace ve výši minimálně 20 % budou první dvě leasingové splátky v nulové výši a Vy začnete splácet až 3. měsíc po uvedení stroje do provozu.

Co budete potřebovat k uzavření smlouvy na financování strojů?

 • Řádně vyplněnou Žádost o uzavření smlouvy.
 • Aktuální Výpis z obchodního rejstříku, popřípadě Živnostenský list nebo Koncesní listinu.
 • Osvědčení o registraci DIČ, jste-li plátce.
 • Přiznání k dani z příjmů za poslední dvě období včetně příloh.
 • Výpis z bankovního účtu za poslední tři měsíce.
 • Fakturu nebo proforma fakturu dodavatele a technickou specifikaci předmětu.
 • V odůvodněných případech k posouzení žádosti vyžadujeme další doplňující dokumenty.