MONETA Leasing je členem sdružení SOLUS


SOLUS je zájmové sdružení právnických osob se sídlem v Praze. Jeho název vznikl složením počátečních písmen původního názvu, a to Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům, který zároveň nejlépe charakterizuje jeho hlavní cíl.

  • Časem sdružení SOLUS rozšířilo zaměření své činnosti na další služby poskytované nejenom spotřebitelům, ale také podnikatelům a právnickým osobám. Název SOLUS byl však z historických důvodů zachován.
  • O vzniku sdružení SOLUS se poprvé začalo vážně uvažovat na podzim roku 1998. Po několikaměsíční práci přípravného výboru byl dne 18. června 1999 SOLUS zaregistrován a zahájil činnost. Sdružení SOLUS v rámci tzv. odpovědného úvěrování aktivně přispívá k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a snižuje potenciální finanční ztráty věřitelů.
  • Sdružení SOLUS vytváří dva negativní registry klientských informací, které shromažďují informace o klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků u některého z členů sdružení SOLUS. Jde o registr spotřebitelů (registr FO), do kterého jsou zařazovány fyzické osoby (spotřebitelé), a registr podnikatelů a právnických osob (registr IČ), do kterého jsou zařazovány fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby.
  • Poučení o registrech Sdružení SOLUS naleznete na stránkách: www.solus.cz/poučení
  • Více informací spolu se seznamem aktuálních členů sdružení SOLUS naleznete na stránkách www.solus.cz.