Změna názvu společnosti a změna DIČ

S účinností od 1. ledna 2015 došlo ke změně názvu společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o.,

IČ: 60751606 se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno. Od výše uvedeného data vystupuje naše společnost pod názvem: GE Money Leasing, s.r.o.

Současně se od 1. ledna 2015 naše společnost stala, ve smyslu §95a zák. č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, skupinovým plátcem DPH. Nové skupinové daňové identifikační číslo je CZ699003117.

Seznamte se s GE Money Leasing:

  • všestranný a spolehlivý partner
  • odborník na financování i rozvoj Vašeho podnikání
  • jistota individuálního přístupu a zázemí velké společnosti


Spojili jsme tradici a odborné znalosti společnosti VB Leasing se sílou skupiny GE Money.