Změna názvu společnosti

Od 1. května 2016 společnost GE Money Leasing, s. r. o. působí v České republice pod novým názvem MONETA Leasing, s. r. o.

Změna našeho názvu souvisí se strategickým rozhodnutím naší mateřské společnosti General Electric (GE). Ta v dubnu loňského roku oznámila, že se do budoucna hodlá zaměřit na své obchodní aktivity v oblasti průmyslu a že postupně odprodá většinu svých firem patřících do celosvětové finanční divize GE Capital, a to včetně české skupiny GE Money (GE Money Bank, GE Money Leasing a GE Money Auto).

Na základě tohoto rozhodnutí byl zahájen postupný proces přípravy naší skupiny na prodej, který se nyní završí. Společně s akcionářem se naše mateřská společnost MONETA Money Bank rozhodla, že vstoupí na burzu cenných papírů prostřednictvím nabídky akcií institucionálním investorům. Jde o standardní formu prodeje společnosti. Z pohledu klientů pak nedojde k žádným změnám ve fungování žádné ze společností skupiny MONETA – budeme i nadále poskytovat stejné produkty a služby. Sama transakce však bude doprovázena změnou obchodního názvu společnosti.


Nové názvy našich společností působících v České republice:

GE Money Leasing, s.r.o na MONETA Leasing, s. r. o.
GE Money Bank, a.s. na MONETA Money Bank, a. s.
GE Money Auto, s.r.o. na MONETA Auto, s. r. o.

 

I pod novým názvem Moneta Leasing budeme nadále poskytovat specializované finanční produkty a zákaznický servis na té nejvyšší úrovni a maximálně podporovat dlouhodobé obchodní partnerství. Naše obchodní strategie založená na vytvoření dlouhodobého vztahu s klienty, na vzájemné důvěře, osobní komunikaci a oboustranné spokojenosti se nemění. V roce 2015 jsme potvrdili naši silnou a stabilní pozici získáním 7 % podílu na relevantním leasingovém trhu a navýšením objemu nově uzavřených leasingových a úvěrových smluv téměř o 29 % na 7 292 mil. Kč. Věříme, že v tomto roce pod novým jménem společnosti navážeme na tyto vynikající obchodní výsledky.