Jak postupovat v případě pojistné události na vozidle

 1. V případě nutnosti přivolejte složky záchranného systému na jednotném evropském telefonním čísle 112.
 2. V případě, že je Vaše vozidlo nepojízdné, potřebujete odtah nebo pomoc na cestách volejte asistenční linku své pojišťovny, případně Asistenční službu 1224 (tel. 1224), která Vás na asistenční linku pojišťovny přepojí. Telefonní číslo naleznete na asistenční kartičce Vaší pojišťovny nebo v záhlaví tohoto dokumentu.
  Mějte prosím na paměti, že rozsah asistenčních služeb se může lišit v závislosti na Vašem pojistném programu. Informaci o typu a rozsahu asistenčního programu naleznete v dokumentu „Informace o pojištění“ a v přehledu asistenčních služeb, který je součástí Vašeho „driver setu“.
 3. Sepište Záznam o dopravní nehodě, který naleznete ve Vašem „driver setu“, případně k nehodě přivolejte Policii.
 4. Škodní událost bez zbytečného odkladu nahlaste telefonicky, mailem nebo pomoci on-line formuláře své pojišťovně, kde Vám bude přiděleno číslo pojistné události. Škodní událost můžete nahlásit také prostřednictvím makléřské společnosti RENOMIA (tel.: 543 550 250, email: skody.moneta@renomia.cz), která Vám bude asistovat při řešení pojistné události.

U totálních škod, odcizení a problémech s likvidací kontaktujte makléře vždy.

Kdy volat policii?

Účastníci dopravní nehody jsou povinni hlásit nehodu Policii ČR dle zákona 274/2008, §47:

 1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
 2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.
 3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.), tj. i v případě leasingového či úvěrového financování vozidla; policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
 4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
 5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
 6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.
 7. Pokud při nehodě nedojde k dohodě účastníku o zavinění či pokud by některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání Záznamu o nehodě.

Dovolujeme si Vám doporučit přivolat Policii i v případě, kdy své vozidlo naleznete poškozené a nemůžete zjistit viníka (např. odřené dveře na parkovišti supermarketu).

Výplata pojistného plnění

V případě splněných závazků vyplývajících z leasingové nebo úvěrové smlouvy vystaví společnost MONETA Leasing souhlas s vyplacením pojistného plnění ve prospěch klienta - devinkulace. O devinkulaci lze požádat prostřednictvím makléřské společnosti RENOMIA.

Kontaktní údaje pro hlášení škod a devinkulace:
Email: skody.moneta@renomia.cz, devinkulace.moneta@renomia.cz
Tel.: 543 550 250

Kontaktní údaje na pojistitele
Kooperativa pojišťovna, a.s.
infolinka: +420 975 105 105 (nové číslo)
asistenční linka: 266 799 799

Generali Česká pojišťovna a.s.
infolinka: +420 241 114 114 (nové číslo)
asistenční linka: 841 114 114

DIRECT pojišťovna, a.s.
infolinka: +420 221 221 221
asistenční linka: 291 291 291

MONETA Leasing, s.r.o. | Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4 - Michle | IČO 60751606 | Zapsáno v OR v Praze v odd. C, vl. 322797 | tel.: +420 224 444 999 www.monetaleasing.cz