Financování s podporou ČMZRB

Lepší podmínky a dostupnost úvěru pro živnostníky a firmy

Spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB)

 • Nabízíme Vám unikátní možnost kombinace zvýhodněného úvěru ČMZRB a příspěvku od ČMZRB na úhradu úroků komerčního úvěru poskytnutého MONETA Leasing

 • Zdrojem podpory jsou výzvy v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • Příjemci podpory jsou mikro, malí, nebo střední podnikatelé (do 250 zaměstnanců) podnikající v odvětví zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu, maloobchodu, ICT, poradenství, výzkumu a vývoje

 • Financovat lze nové stroje a zařízení, pořízení staveb a jejich rekonstrukce či nákup stavebních pozemků, a to včetně DPH

Pro snadné získání podpory Vám poskytneme následující služby

 • Posouzení způsobilosti Vaší investice k poskytnutí zvýhodněného úvěru od ČMZRB

 • Nastavení parametrů komerčního úvěru podle pravidel programu Expanze

 • Pomoc při zpracování žádosti o zvýhodněný úvěr

 • Podporu při vyřízení administrativy pro získání zvýhodněného úvěru od ČMZRB

Forma podpory ČMZRB na financování projektu v programu Expanze

Bezúročný úvěr

 • Ve výši 1–45 mil. Kč, max. do výše 45 % způsobilých výdajů projektu
 • Doba splatnosti až 7 let
 • Odklad splátek jistiny úvěru až 3,5 roku
 • Alespoň 20 % výdajů projektu musí být financováno úvěrem poskytnutým MONETA Leasing
   

Finanční příspěvek

 • Finanční příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru poskytnutého MONETA Leasing a použitého ke spolufinancování projektu
 • Pro projekty ze zvýhodněných regionů s nadprůměrnou nezaměstnaností
 • Až 7 % z výše komerčního úvěru, maximálně však 1 mil. Kč
 • Zajišťuje až 100% úhradu úroků komerčního úvěru

Chcete získat nezávaznou nabídku financování?