Zemědělská a lesnická technika

Financujte techniku s partnerem, který se přizpůsobí Vašemu podnikání

Naše finanční produkty se přizpůsobí podmínkám dotací i ročnímu období a sezónnosti Vašich příjmů

Výhody financování zemědělské a lesnické techniky s MONETA Leasing

  • Naše výhodné úvěrové financování je kompatibilní s dotačními programy a podporou od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) – program Zemědělec

  • Délka splácení 12–84 měsíců, akontace již od 0 %

  • Financování v CZK i EUR

  • Ve splátkovém kalendáři dokážeme zohlednit sezónnost Vašich příjmů a nastavit různou výši splátek v průběhu kalendářního roku

Chcete získat nezávaznou nabídku financování?

Co potřebujete k uzavření smlouvy?

  • Řádně vyplněnou žádost o uzavření smlouvy

  • Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list nebo koncesní listinu

  • Platný občanský průkaz statutárního zástupce žadatele

  • Přiznání k dani z příjmu (za poslední rok) včetně příloh

  • V odůvodněných případech k posouzení žádosti požadujeme další doplňující dokumenty