Zemědělská a lesnická technika

Naše finanční produkty se přizpůsobí podmínkám dotací i ročnímu období a sezónnosti Vašich příjmů

Financujte techniku
s partnerem, který se přizpůsobí Vašemu podnikání

Výhody financování zemědělské a lesnické techniky s MONETA Leasing

 • Naše výhodné úvěrové financování je kompatibilní s dotačními programy a podporou od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) – program Zemědělec

   
 • Délka splácení 12–84 měsíců, akontace již od 0 %

   
 • Financování v CZK i EUR

   
 • Ve splátkovém kalendáři dokážeme zohlednit sezónnost Vašich příjmů a nastavit různou výši splátek v průběhu kalendářního roku

   

Chcete získat nezávaznou nabídku financování?

Co potřebujete k uzavření smlouvy?

 • Řádně vyplněnou žádost o uzavření smlouvy

   
 • Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list nebo koncesní listinu

   
 • Platný občanský průkaz statutárního zástupce žadatele

   
 • Přiznání k dani z příjmu (za poslední rok) včetně příloh

   
 • V odůvodněných případech k posouzení žádosti požadujeme další doplňující dokumenty

   

Dokumenty ke stažení